Black-capped Chickadee – Irondequoit – © Candace Giles – Apr 19-25, 2016

Black-capped Chickadee - Irondequoit - © Candace Giles - Apr 19-25, 2016

Black-capped Chickadee – Irondequoit – © Candace Giles – Apr 19-25, 2016

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment